KRPA PAPER, a.s. uzavřela smlouvu s GapCon S.r.l. na přestavbu lisové části PS6

09.12.2015

Český výrobce speciálních papírů KRPA PAPER, a.s. vybral společnost GapCon S.r.l. jako dodavatele přestavby lisové části papírenského stroje č. 6. Obsahem kontraktu je úprava lisové části zahrnující instalaci botičkového lisu EconPRESSTM a přizpůsobení první sušicí skupiny. Cílem investice je vyšší podíl sušiny v papíru dosahovanou za lisovou částí, a z toho vyplývající zvýšení výrobní kapacity a úspory energií.

KRPA PAPER, a.s. provozuje jeden papírenský stroj, natírací stroj, tiskový stroj a oddělení úpravy a zpracování papíru. Je členem holdingu KRPA, skupiny firem vyrábějící a zpracovávající papír, který oslavil letos 180. výročí nepřerušené výroby a zpracování papíru. KRPA PAPER dodává papíry do potravinářského a polygrafického průmyslu. Výrobkové spektrum zahrnuje nepromastitelné balicí papíry KH PACK, přímopropisující papíry KH COPY a další speciální papíry. Společnost se zaměřuje na zakázkovou výrobu papírů pro přímé balení potravin a funkčních papírů pro vícevrstvé balicí materiály. Výroba probíhá se zvlášním důrazem na ochranu životního prostředí a správnou výrobní praxi bezpečnosti a hygieny pro dodavatele potravinářských obalů. Firma vyváží své výrobky do celého světa.

GapCon S.r.l. je součástí skupiny IRLE DEUZ Group, kde tvoří klíčového dodavatele pro výrobce papíru a hygienických potřeb. Společnost je zaměřena na výzkum a vývoj inovativních a špičkových technologií a zařízení, které úspěšně uvádí na trh. Strategicky využívá finanční síly, kompetencí, logistické sítě a profesionální úrovně skupiny IRLE DEUZ.