Naše vize a mise

Vize

Naší vizí je svět, ve kterém jsou potraviny baleny do bezpečných, trvale udržitelných a široce dostupných materiálů. Věříme v budoucnost papíru jako ideálního balicího materiálu pro rozmanitá jednorázová použití.

Mise

  • Efektivně využívat dostupné materiální zdroje a vlastní duševní bohatství k poskytování nejvhodnějšího papíru pro rozmanitá použití
  • Dlouhodobě posilovat povědomí spotřebitelů o výborných vlastnostech našich produktů, ekologických souvislostech výroby a likvidace obalů. Zvýšit oblibu papíru v každodenním životě.
  • Prosazovat nahrazování balicích materiálů z neobnovitelných přírodních zdrojů papírem
  • Díky zdokonaleným funkčním vlastnostem našich produktů prodlužovat čerstvost balených potravin a přispívat tak ke snížení množství odpadu
  • Vycházet vstříc potřebám zákazníků a nabízet papír optimálně přizpůsobený konečnému použití
  • Orientovat se na náročné aplikace
  • Klást nejvyšší důraz na kvalitu vyráběných produktů a jejich bezpečnost pro přímý styk s potravinami