Podpora projektu 450 ml Naděje

Vážená paní Mládková,

ze srdce děkuji za podporu letošní akce na nábor bezplatných prvodárců krve, která proběhla 22. listopadu 2022 na Transfuzním oddělení Oblastní namocnice Trutnov.

Díky Vaší podpoře se akce zúčastnilo senzačních 26 prvodárců! V tento den se tedy darovalo 12 litrů krve.

Děkujeme, že nám stále pomáháte zvyšovat počty dárců ve Vašem regionu a šířit povědomí o důležitosti dárcovství krve.

S úctou a s pozdravem,

Xenie Mráčková