Certifikáty

Zdravotní nezávadnost

Nepromastitelné papíry KH PACK® jsou určené pro přímý styk s potravinami. To znamená, že je vyrábíme ze surovin splňujících nejpřísnější normy pro bezpečnost spotřebitelů na úrovni aktuálního vědeckého poznání. Nejdůležitější normy určující požadavky na bezpečnost papíru pro přímý styk s potravinami jsou:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Doporučení německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik BfR č. XXXVI, papír a karton pro styk s potravinami, příp. č. XXXVI/2, papír a karton pro pečení
  • Směrnice amerického Úřadu pro potraviny a léčiva FDA, CFR 21 §176.170 složky papíru a kartonu ve styku s potravinami obsahující vodu a tuky, a §176.180 složky papíru a kartonu ve styku se suchými potravinami

Shodu s uvedenými normami testují nezávislé laboratoře, které vydávají certifikáty dokládající splnění daných požadavků. Na certifikaci spolupracujeme s respektovanými institucemi, jako jsou ISEGA, FABES, Intertek nebo ITC.

Certifikáty pro konkrétní produkty zašleme na požádání - kontaktujte naše prodejní oddělení.

Výroba podle mezinárodních standardů ISO:

Certifikát ISO 9001:2015

Kvalita surovin zaručuje kvalitu výrobků

Kvalita našich výrobků závisí ve velké míře na kvalitě vstupních surovin. Proto při výrobě používáme suroviny nejvyšší kvality od předních evropských firem. Kromě vysoké kvality naším dalším požadavkem na suroviny je, aby při jejich výrobě byly uplatňovány technologické postupy, které nemají negativní vliv na životní prostředí.

Již od roku 1994 jsme držiteli certifikátu ISO od auditorské firmy Lloyd's Register Quality Assurance, který potvrzuje, že výroba všech druhů papíru u nás probíhá podle tohoto mezinárodního standardu. Výrobní proces byl roku 2016 recertifikován podle normy ISO 9001:2015.

Kontrola kvality je v naší firmě společným jmenovatelem všech činností v celém procesu nákupu, výroby i prodeje.

Díky uplatňování systematické politiky kvality se nám podařilo předcházet kvalitativním problémům a omezit tak procento reklamací z důvodů nedodržení dohodnutých parametrů výrobků.

Certifikát ISO 14001:2015

Na konci roku 2016 jsme prošli recertifikací podle normy ISO 14001:2015. Norma stanovuje zásady environmentálního managementu, neboli řízení vlivu na životní prostředí. Naše společnost splňuje přísné podmínky napomáhající snížit dopad činnosti na životní prostředí. Pozornost je věnována stanovení environmentální politiky, určení, měření a eliminace rizik, plnění všech legislativních nařízení a přijímání opatření ke zlepšení.

Certifikát FSC®

Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council®) vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, obchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa.

Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Více na www.czechfsc.cz.

Získaný certifikát má kód SA-COC-002368/A, licenční kód FSC C041133. Aktuální stav certifikace je k dispozici online na info.fsc.org.

Certifikace se vztahuje pouze na výrobky označené FSC.

Certifikát BRC

Základem certifikace je britská norma BRCGS Packaging Materials, vydání č. 6, Globální standard pro výrobce obalových materiálů v potravinářství.

Tato obecná norma pro obaly a obalové materiály BRC poskytuje pokyny pro bezpečnost a kvalitu zejména pro výrobce obalových materiálů za účelem zajištění bezpečnosti a kvality potravinářských výrobků. Jedná se o podrobnou normu zahrnující oblasti hygieny a bezpečnosti výrobků v celé oblasti obalové techniky. Výrobci potravinářských obalů jsou zapojeni do potravinářského řetězce a významně mohou ovlivňovat bezpečnost potravin. Všechny obalové materiály, které přijdou do styku s potravinami, jsou bezpečné pro balení potravin.

Norma BRC zahrnuje:
  • přijetí formálního systému řízení nebezpečí a rizik
  • dokumentovaný systém řízení
  • kontrolu norem, výrobků, procesů a personálu výrobních prostor

Společnost KRPA PAPER byla certifikována společností Lloyd's Register Quality Assurance. Platnost certifikátu je 1 rok. Po této době je opět prováděn certifikační audit.

Kompostovatelnost papíru KH PACK

Papíry KH PACK Supreme byly analyzovány německou laboratoří ISEGA podle evropské normy EN 13432 "Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci" a byly podle této normy úspěšně certifikovány.

Papíry KH PACK prošly experimentálním testováním rozložitelnosti klasickým kompostováním i vermikompostováním pomocí žížal. Analýzu prováděla Česká zemědělská univerzita v Praze. Výsledkem je osvědčení o kompostovatelnosti papírů KH PACK.