Udržitelné produkty

Papír. Materiál, jehož původ sahá údajně až do doby 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy byl vynalezen ve staré Číně. Dokonce i první doložený záznam o výrobě papíru je z doby před více než dvěma tisíci lety. Po dlouhá období umožňoval papír výměnu informací, šíření myšlenek, kulturních hodnot a vědeckých poznatků. Jeho obrovský význam vyjadřuje skutečnost, že i po dlouhém a bouřlivém vývoji lidských dějin a rychlé modernizaci, digitalizaci a nástupu informačních technologií a multimédií v posledních dekádách, je stále považován za nejlepší médium k zachycení myšlenek a jeho světová spotřeba každoročně roste.

Ikonou novodobé historie se však stal i další materiál – plast. I ten provází náš každodenní život a je obsažen v naprosté většině předmětů, se kterými přicházíme denně do styku. Je nepopíratelným faktem, že nám výrobky z plastů výrazně usnadňují každodenní činnosti. Za tuto cenu však lidstvo platí hrozivou daň v podobě problémů s téměř neomezenou životností plastových výrobků a chybějícím řešením nakládání s plastovým odpadem. Důsledky těchto problémů pak tvrdě dopadají na životní prostředí a plasty končí na skládkách, v oceánech a tělech živočichů včetně člověka. Přední vědci a odborníci v oblasti životního prostředí se shodují na neudržitelnosti dosavadního vývoje a varují před hrozící devastací ekosystému planety.

Specialisté v oblasti bezpečnosti chemických látek stále nevylučují možnost přenosu uvolňovaných toxických látek z plastových obalů do balených potravin. Zároveň také rostou legislativní nároky  na bezpečnost balení potravin a  situaci kontrolují příslušné orgány Evropské Unie. I z těchto důvodů přechází mnoho odběratelů balicích materiálů pro potravinářský průmysl na papír.

Cítíme společnou zodpovědnost za ochranu životního prostředí a v naší dlouhodobé strategii reagujeme na světové ekologické problémy. Uvědomujeme si nutnost postupného nahrazování kompozitních obalů materiály, které jsou recyklovatelné, v přírodě snadno rozložitelné a nezatěžují životní prostředí. V tomto směru je papír ideálním kandidátem, protože vyjmenované nároky beze zbytku splňuje.

Dosahujeme skvělých výsledků při nahrazování kompozitních materiálů papírem s funkční vrstvou na svém povrchu. Vytvořili jsme unikátní balicí papíry se srovnatelnými funkčními vlastnostmi, jako mají papíry potažené PE fólií. Naše ekologické substituty jsou plně rozložitelné a recyklovatelné. Zdravotní nezávadnost našich produktů a jejich bezpečné použití pro přímý styk s balenými potravinami potvrzují certifikáty ISEGA podle norem BfR a FDA.

Naší dlouhodobou ekologickou vizí je přispívat k postupnému nahrazování plastových obalů obaly z papíru a tím napomáhat snižování ekologické zátěže naší planety.