Skladování

Vaše zboží je u nás v bezpečí. Než si své zboží vyzvednete, uskladníme jej v našich prostorách. Naše výrobní a skladovací prostory v KRPA PAPER jsou logicky uspořádány tak, aby byly při převozu výrobků překonávány co nejmenší vzdáleností. Sklady jsou klimatizované a zajišťují ideální podmínky pro uskladněné zboží, jako je stabilní teplota a vzdušná vlhkost.

Moderní skladovací systém

Disponujeme moderním vybavením a automatizovaným logistickým systémem na bázi čárových kódů. Tímto způsobem jsme schopni bezpečně a rychle dohledat jakékoliv zboží i zpětně zjistit použitý výrobní postup v každé fázi výroby.