Přístup k zákazníkům

Kvalita

Kontrola jakosti je v naší firmě KRPA PAPER společným jmenovatelem všech činností v celém procesu nákupu, výroby i prodeje. Kvalitu řízení a výrobků garantuje certifikace ISO 9001:2015.

Kvalita našich výrobků závisí ve velké míře na kvalitě vstupních surovin. Proto při výrobě používáme suroviny nejvyšší kvality od předních evropských firem. Kromě vysoké kvality požadujeme po dodavatelích, aby uplatňovali technologické postupy, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Věříme, že pouze takto odpovědný přístup je tou pravou cestou ke spokojeným zákazníkům a budování celosvětové prosperity.

Další informace najdete v sekci Certifikáty.

Inovace

Speciální funkční vlastnosti našich výrobků jsou výsledkem dlouhotrvajícího technologického vývoje. Díky našemu strojnímu vybavení a vlastnímu know-how disponujeme moderní základnou pro technologický a znalostní růst ve vývoji speciálních papírů v příštích letech.

Skvělých výsledků dosahujeme při nahrazování kompozitních materiálů jednou funkční vrstvou papíru. Tím pomáháme snížit výrobní náklady, zlehčit koncové obaly, uspořit energii a zmenšit dopad na životní prostředí.

Neustále sledujeme nové trendy a zkoumáme nové aplikace chemických látek na základě nejnovějších vědeckých poznání. Pružně a rychle reagujeme na zpřísňující se legislativu a požadavky uznávaných autorit, zejména v oblasti bezpečnosti potravin a technologických postupů.

Etika

Hrajeme fair-play. Dodržujeme základní pravidla podnikatelské etiky, která považujeme za klíč k úspěchu v silně konkurenčním podnikatelském prostředí. Naše obchodní praktiky jsou vždy férové a oproštěné od nekalých způsobů. Striktně dodržujeme rovnoprávnost vůči zaměstnancům, uchazečům o práci, obchodním partnerům a veřejnosti. Ve vztahu ke státním a regionálním vládám postupujeme zcela transparentně. Etické jednání našich dodavatelů průběžně sledujeme a vyhodnocujeme.

Detailní informace najdete v Etickém kodexu.