Podporované projekty

Cítíme sociální odpovědnost za rozvoj místní komunity a svými kroky přispíváme ke zlepšování života lidí v našem okolí. V rámci dlouhodobé strategie se zaměřujeme na následující aktivity:

Podpora škol

S ohledem na naši výrobu, poskytujeme každoročně školám a vzdělávacím organizacím z regionu grafické papíry pro hodiny výtvarné výchovy, dílny a tvoření.

Zdravý rozvoj dětí

Děti jsou naše budoucnost, je tedy naším velkým přáním, aby vyrostly ve zdravé a silné jedince se spoustou přátel. Nalezli jsme neziskovou organizaci, která má stejnou vizi, a podporujeme rozvoj a aktivity skautského oddílu v Hostinném.

Aktivní životní styl

Při dnešním způsobu života je těžké si udržet zdravé tělo a mysl. V tomto ohledu hrají významnou roli sportovní aktivity, kterých bývá v malých městech poskrovnu. Rozhodli jsme se tedy, že budeme aktivně podporovat místní sportovní organizaci a dlouhodobě jsme hlavním sponzorem stolních tenistů v Hostinném.