Historie

První zmínky o papírenské výrobě v Podkrkonoší se datují na začátek 16. století. Papírenská výroba v Hostinném byla zahájena v roce 1835, kdy bratři Gustav a Vilém Kieslingové založili v tzv. Labském Mlýně na svou dobu vysoce moderní strojní papírnu a následně Gustav Roeder a Julius Eichmann výrobu celulózy a papíru. Od samotného počátku byla výroba orientována na speciální druhy papíru a firma Eichmann a spol. dosáhla v této oblasti domácího i mezinárodního ocenění a uznání.

V roce 1945 byl na základě znárodňovacích dekretů vytvořen národní podnik Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném. Základem se staly papírny Eichmann a spol. v Hostinném a postupně byly přičleněny další menší podniky v okolí. Postupným přičleňováním dalších závodů vznikl mamutí podnik čítající až 45 továren.

Po válce se rozvoj výroby papíru v této lokalitě výrazně utlumil, byly prováděny jen částečné rekonstrukce již v té době zastaralých papírenských strojů a prakticky to předznamenávalo postupný zánik výroby papíru v Podkrkonoší, jak se posléze i u většiny provozů stalo. V rámci tehdejšího Generálního ředitelství papíru a celulózy byl v té době preferován rozvoj výroby v jiných lokalitách. V padesátých letech byl národní podnik krátce přejmenován na Papírny Zdeňka Nejedlého.

Zvrat znamenal rok 1979, kdy byla zahájena výstavba nového závodu v Hostinném pod názvem „Tenké papíry Hostinné“. V roce 1984 byl uveden do provozu nový papírenský stroj PS 6 včetně nové čistírny odpadních vod a zároveň byl zastaven provoz celulózky, která celých devadesát devět let vypouštěla sulfitové výluhy přímo do Labe. V roce 1986 byla dokončena druhá etapa stavby – provoz Natírání. Tomu předcházelo uzavírání starých neefektivních provozů – závodů v Čisté, Labském Mlýně a Dobré Mysli. Potřebná koncentrace a reorganizace výroby přinesla další zlepšení životního prostředí v Podkrkonoší a na řece Labi, kde se během několika let obnovil život v dříve mrtvé řece.

Akciová společnost Krkonošské papírny, a.s. byla založena v roce 1992 privatizací bývalého státního podniku. Společnosti se podařilo navázat na široký výrobní program a získání nových zahraničních trhů. Stala se jednou z nejvýznamnějších firem v regionu. V roce 1996 byla uvedena do provozu nová plynová kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie a páry. To mělo zásadní pozitivní dopad na ovzduší v Hostinném a okolí.

V roce 2002 se staly součástí skupiny Papírny Brno a v roce 2005 Plzeňská papírna. Skupina KRPA se v květnu 2008 transformovala na KRPA Holding.

KRPA PAPER se v posledních letech koncentruje na výrobu vysoce kvalitních nepromastitelných a bariérových potravinářských a silikonovaných papírů. Společnost klade maximální nároky na kvalitu a bezpečnost papírů pro potravinářské účely a požadavky na snižování plošné hmotnosti při nezměněných vlastnostech použití. Při jejich plnění se uplatňují a zhodnocují dlouhodobé tradice a zkušenosti a návaznost na fortel předchůdců. V praxi je tak uplatňována vize, jejíž stavební kameny jsou: KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB -  SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ – PRODUKTIVITA – ZAMĚSTNÁNÍ –EKOLOGIE.

Investice z posledních let trvale zvyšují kapacitu a kvalitu výroby, což má pozitivní vliv na ekonomiku a perspektivu výroby papíru  v Hostinném, které je poslední lokalitou v Podkrkonoší, kde se papír vyrábí.

KRPA PAPER navazuje na tradici výroby papíru Krkonošských papíren v Hostinném, trvající nepřetržitě již 180 let. K tomuto výročí jsme vydali publikaci 180 let tradice výroby papíru v Hostinném, která přibližuje obdivuhodnou papírenskou historii podniku.

Kniha 180 let výroby papíru v Hostinném ke stažení